Обучения с ваучери

Обученията с ваучери са най-новата форма на финансиране на обучения от Агенцията по заетостта по линията на ОП „Развитие на човешките ресурси”.