Персонална квалификация

Курсовете за придобиване на професионална квалификация или част от професия се провеждат в съответствие с изискванията на ЗПОО.

Професиите и специалностите, по които ЦПО „Развитие” извършва обучения, можете да видите в секцията „Лиценз”.