Онлайн обучение

В съответствие с най-новите тенденции в областта на обучението Ви предлагаме също така и възможност за дистанционно обучение чрез нашата електронна платформа.