За безработни лица

Реализирането на пазара на труда в динамичното време, в което живеем, изисква постоянна промяна и натрупване на нови знания.

Затова обученията, които предлагаме за безработни, са насочени към придобиване на такива професии и компетенции, които максимално да улеснят реализирането им на пазара на труда.

Обученията за безработни лица, които предоставяме, дават възможност за придобиване на специфична квалификация и компетенции, които отговарят на изискванията и очакванията на работодателите.

Професиите, по които предлагаме обучения, можете да видите тук.

Условията за формите на провеждане на обучения можете да видите тук.