За работодатели

Поддържането и развитието на квалификацията и компетентностите на сътрудниците на организацията е от съществено значение за предоставянето на качествени продукти и услуги, съответно за постигане на устойчив успех на организацията.

Затова обученията, които предлагаме за работодателите, са насочени към придобиване на нови компетенции, фокусиране върху съвременни подходи и тенденции, които да са в помощ при организиране и изпълнение на задачите на сътрудниците.

Обученията за работодатели могат да се реализират под формата на курсове за професионална квалификация, семинари и др. форми, съобразени с изискванията на възложителите.

Професиите, по които предлагаме обучения, можете да видите тук.

Условията за формите на провеждане на обучения можете да видите тук.