За заети лица

Поддържането и развитието на квалификацията и компетентностите е от съществено значение за реализиране и израстване в избраната област.

Затова обученията за заети лица, които предлагаме, са насочени към придобиване на нови компетенции, фокусиране върху съвременни подходи и тенденции, които да са в помощ при организиране и изпълнение на задачите.

Обученията за заети лица, които предоставяме, дават възможност за гъвкави форми на обучение – присъствено, самостоятелно, дистанционно, комбинирано, което улеснява достъпа и дава възможност за съобразяване с работното време.

Професиите, по които предлагаме обучения, можете да видите тук.

Условията за формите на провеждане на обучения можете да видите тук.