Обучения

Обученията, осъществявани от ЦПО „Развитие”, имат за цел да допринесат за придобиването, развитието и надграждането на квалификациите на лицата, участващи в тях, като по този начин се поддържа висока степен на компетентност и конкурентноспособност на работната сила.