е-обучения

Оперативен счетоводител
3440301 Оперативно счетоводство

Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501 Малък и среден бизнес

Икономист
3451202 Търговия
3451204 Икономика и мениджмънт

Офис - секретар
3460201 Административно обслужване