Актуално

Приключи мобилността по проект "Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство", номер 2015-1-BG01-KA102-014120 на Асоциация КОНС в партньорство с 10 обучителни институции от цялата страна. 24 преподаватели и ръководители от професионални обучителни институции преминаха двуседмично обучение по въпроси за енергийна ефективност и ВЕИ в Центърът за ПОО на Федерацията на немската строителна индустрия в гр. Котбус.

Посетени бяха строителни обекти, в Центъра беше проведено теоретично обучение във вид на презентации,проведени бяха и практически упражнения. От участниците бяха усвоени знания в областта на нискоенергийното строителство и ВЕИ. Като резултат беше подобрено междуинституционалното сътрудничество и междукултурният диалог, усвоени бяха подходи за разработване на учебни програми и материали, както и за цялостна оценка на обучителния процес.

Усвоени бяха основни знания за диагностика на съществуващи сгради. Този проект е финансиран по програма „Еразъм+" на ЕС.

През месец ноември 2015 г. представител на ЦПО „Развитие“ към „СюстемЦЕРТ“ ще вземе участие в мобилност по проект по програма „Еразъм +“.

Проектът „Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство” № 2015-1-BG01-KA102-014120 се провежда в партньорство с 13 образователни организации.

Той има за цел да покрие необходимостта от професионално надграждане на знания и умения на преподаватели и ръководители от професионални обучителни организации по теми, свързани с енергийната ефективност и възобновимите енергийни източници.

В рамките на проекта предстои провеждане на обучение на 24 преподаватели и ръководители на професионални обучителни институции по въпроси за енергийна ефективност и нейното практическо приложение.

Мобилността ще продължи две седмици в Центъра за ПОО на Федерацията на немската строителна индустрия в гр. Котбус.

Реализацията на мобилността предвижда дейности по посещение на обекти и фирми, уроци в класна стая, презентации, практически упражнения, посещение на помещения за практическо обучение и др.

Актуална информация за проекта можете да получите тук.

ЦПО „Развитие” откри врати в началото на 2013 г.

Предстоящи курсове и обучения: можете да се запишете за бюлетина ни с актуална информация тук.