За нас

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД е обучаваща организация, предлагаща обучения в четири основни професионални области – административно управление и организиране, озеленяване, социални дейности и туризъм.

Предлаганото професионално обучение е насочено както към безработни, така и към заети лица и техните работодатели, които искат да придобият нова, повишат и/или разширят квалификацията си.

Целта на предлаганите обучения е да предоставят на обучаемите както теоретични занания, така и практически умения за прилагането им, да изградят и поддържат мотивация за непрекъснато професионално развитие у обучаемите чрез:

- разработване и предлагане на учебни програми и материали, отговарщи както на нормативните изисквания към тях, така и на най-новите тенденции в областта на обучението на възрастни;

- предоставяне на възможност и за онлайн обучение чрез ползването на онлайн платформа за обучение в съответствие с най-актуалните световни тенденции.